بیمه عمر ساده زمانی

این بیمه نامه حالتی از بیمه عمر به شرط فوت می باشد و مناسب متقاضیانی است که تمایل دارند برای یک مدت زمان مشخص و با پرداخت حق بیمه نسبتا ناچیز از پوشش فوت قابل توجهی برخوردار شوند تا در صورت فوت ایشان امنیت مالی خانواده و یا افراد تحت تکفل آنها به خطر نیفتد. این بیمه برای افرادی مناسب است که مایلند سرمایه ای قابل توجه برای تأمین بازماندگان و یا افراد خاصی از اعضای خانواده مثلا همسر و یا هر یک از فرزندان در صورت فوت ناشی از وقوع خطرهای مختلف (بیماری ها و حوادث) تحصیل نمایند. بدین ترتیب سرمایه بیمه به محض فوت بیمه شده به صورت یکجا و بدون کسر مالیات به افراد ذینفع بیمه نامه پرداخت می شود. از مزایای این بیمه نامه معافیت از مالیات بر درآمد و درگیر نشدن در روند انحصار وراثت در صورت تعیین ذینفعان است بیمه عمر ساده زمانی به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد.

مدت بیمه نامه از یکسال تا بیست سال است. حداقل سن ورود از بدو تولد و حداکثر سن ورود ۸۰ سال و سن سررسید ۹۰ سال می باشد. یعنی یک فرد ۸۰ ساله در بهترین حالت می تواند ۱۰ سال تحت پوشش بیمه عمر باشد.

پوششهای تکمیلی بیمه عمر ساده زمانی :

۱- فوت بر اثر حادثه :

در صورتی که این پوشش انتخاب شده باشد و بیمه شده بر اثر حادثه فوت شود ، علاوه بر اینکه بازماندگان کل سرمایه فوت را دریافت میکنند ، سرمایه این پوشش را نیز دریافت می کنند. حداقل سن ورود از بدو تولد و سن سررسید ۷۵ سال می باشد. سرمایه پوشش: ۱ تا ۳ برابر سرمایه فوت

به عنوان مثال فردی که ۱۰۰ میلیون تومان بیمه عمر دارد و پوشش فوت بر اثر حادثه را سه برابر تهیه کرده است، اگر بر اثر حادثه فوت نماید ۳۰۰+۱۰۰ یعنی ۴۰۰ میلیون تومان از شرکت بیمه دریافت می کند.

۲- معافیت از پرداخت حق بیمه :

درصورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده ، قبل از سن ۶۵ سالگی ، بیمه شده از پرداخت حق بیمه برای باقی مانده مدت بیمه معاف خواهد شد و مبلغ آن بستگی به میزان حق بیمه دارد. حداقل سن ورود ۱۸ سال و حداکثر سن ورود ۶۰ سال می باشد. سن سررسید ۶۵ سال می باشد. یعنی اگر فرد ۶۱ ساله باشد این پوشش به او تعلق نمیگیرد و اگر ۶۰ ساله باشد تنها ۵ سال دارای این پوشش می باشد. در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده، تنها پوشش اصلی (فوت عادی)  بیمه نامه شامل پوشش معافیت خواهد شد و اگر تمایل داشته باشند پوشش های اضافی برقرار باشد هزینه آن به عهده خود بیمه گذار است.

۳- نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه یا بیماری :

منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزیی)  قطع، تغییرشکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. حادثه موضوع این بیمه، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد. حداقل سن ورود از بدو تولد و سن سررسید ۷۵ سال میباشد. اما توجه داشته باشید حداکثر سن برای دریافت این پوشش ۷۴ می باشد یعنی فرد ۷۴ ساله میتواند یکسال تحت این پوشش باشد. این پوشش می تواند ۱۵۰،۱۰۰،۵۰ یا ۲۰۰ درصد سرمایه فوت باشد.
نکته: این پوشش تنها زمانی قابل ارائه است که پوشش فوت ناشی از حادثه انتخاب شده باشد.

مزایای بیمه عمر زمانی گروهی:
مزایای کارفرمایان : با وجود این پوشش بیمه ای کارفرما از پرداخت هر گونه کمک و مساعدت مالی به بازماندگان افراد حادثه دیده بی نیاز است.
مزایای کارگران و کارکنان: با وجود این پوشش بیمه ای در زمان بروز حادثه خانواده آنها در قبال فوت و یا از کار افتادگی دائم کلی و جزئی آنها از یک امکانات مالی و کمکی بهره مند خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − ده =