بیمه عمر مختلط

در این نوع از بیمه چه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید و یا تا پایان مدت بیمه در قید حیات باشد شرکت بیمه سرمایه بیمه نامه را به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت خواهد کرد. در این بیمه نامه علاوه بر ارائه پوشش فوت، پشتوانه مالی مناسبی نیز برای حیات بیمه شده در مدت قرارداد ، سرمایه فوت تعیین شده به ذینفعان پرداخت خواهد شد و در صورت حیات بیمه شده تا پایان قرارداد ، سرمایه حیات به صورت یکجا یا به صورت مستمری به بیمه گذار یا ذینفعان وی پرداخت خواهد شد. حداقل سن ورود از بدو تولد و حداکثر سن ورود ۸۰ سال و سن سررسید ۹۰ سال می باشد.

پوشش های تکمیلی بیمه عمر و پس انداز:

۱- فوت بر اثر حادثه : 

در صورتی که این پوشش انتخاب شده باشد و بیمه شده بر اثر حادثه فوت شود ، علاوه بر اینکه بازماندگان کل سرمایه فوت را دریافت میکنند ، سرمایه این پوشش را نیز دریافت می کنند. حداقل سن ورود از بدو تولد و سن سررسید ۷۵ سال می باشد. اما توجه داشته باشید حداکثر سن برای دریافت این پوشش ۷۴ می باشد یعنی فرد ۷۴ ساله میتواند یکسال تحت این پوشش باشد.
سرمایه پوشش: ۱ تا ۳ برابر سرمایه فوت عادی

۲- هزینه های پزشکی ناشی از حادثه :

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد. تعهد بیمه گر عبارت است از ۱۵ درصد سرمایه فوت به شرط آنکه از ۱۰ درصد سرمایه فوت ناشی از حادثه تجاور نکند. . حداقل سن ورود از بدو تولد و سن سررسید ۷۵ سال می باشد. اما توجه داشته باشید حداکثر سن برای دریافت این پوشش ۷۴ میباشد یعنی فرد ۷۴ ساله میتواند یکسال تحت این پوشش باشد.
نکته: این پوشش تنها زمانی قابل ارائه است که پوشش فوت ناشی از حادثه انتخاب شده باشد.

۳- نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه یا بیماری :

منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. حادثه موضوع این بیمه، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمهشده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد. حداقل سن ورود از بدو تولد و سن سررسید ۷۵ سال میباشد. اما توجه داشته باشید حداکثر سن برای دریافت این پوشش ۷۴ می باشد یعنی فرد ۷۴ ساله میتواند یکسال تحت این پوشش باشد. این پوشش می تواند ۱۵۰،۱۰۰،۵۰یا ۲۰۰ درصد سرمایه فوت باشد.
نکته: این پوشش تنها زمانی قابل ارائه است که پوشش فوت ناشی از حادثه انتخاب شده باشد.

۴- امراض خاص :

شرکت بیمه مکلف است در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماریهای خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه گر، معادل ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف ۵۰ میلیون تومان به وی پرداخت نماید. نکته قابل اشاره در این پوشش پرداخت غرامت (فارغ از هزینه انجام شده برای درمان بیماری) معادل سقف این پوشش در هر سال بیمه ای است. حداقل سن ورود از بدو تولد و حداکثر سن ورود ۶۰ سال و سن سر رسید ۶۵ سال می باشد. بیماری های تحت پوشش عبارتند از: ۰-سکته قلبی ۰-سکته مغزی ۳-عمل جراحی قلب باز ۰-پیوند اعضای اصلی بدن

۵- سرطان :

پرداخت تا ۱۰ درصد سرمایه فوت برای سال اول از سال دوم تا سال ۱۶ هر سال ۴ درصد اضافه می شود و حداکثر تاسقف ۶۲ درصد سرمایه فوت در صورت ابتلای بیمه شده به سرطان. حداقل سن ورود از بدو تولد و حداکثر سن برای دریافت این پوشش ۶۰ سال می باشد سن سر رسید ۷۵ سال می باشد.

۶- معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر حادثه(کلی و جزئی):

درصورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده ، قبل از سن ۶۵ سالگی ، بیمه شده از پرداخت حق بیمه برای باقی مانده مدت بیمه معاف خواهد شد و مبلغ آن بستگی به میزان حق بیمه دارد. حداقل سن ورود ۱۸ سال و حداکثر سن ورود ۶۰ سال می باشد. سن سررسید ۶۵ سال می باشد. یعنی اگر فرد ۶۱ ساله باشد این پوشش به او تعلق نمیگیرد و اگر ۶۰ ساله باشد تنها ۵ سال دارای این پوشش می باشد. در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده، تنها پوشش اصلی (فوت عادی) و بخش سرمایه گذاری بیمه نامه شامل پوشش معافیت خواهد شد و اگر تمایل داشته باشند پوشش های اضافی برقرار باشد هزینه آن به عهده خود بیمه گذار است.

مزایای مالی :
* دارای ارزش بازخریدی
*امکان دریافت وام
*در صورت اتمام قرارداد پرداخت سرمایه حیات
*امکان تبدیل شدن به انواع بیمه مستمری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =