۵ مرحله برای برگرداندن کاربران به سمت اپلیکیشن تان

۵ مرحله برای برگرداندن کاربران به سمت اپلیکیشن تان

کاربران گوشی های هوشمند توجه اندکی دارند اما با یادآوری های درست در محل درست، برای همیشه عزیمت نخواهند کرد.

آیا اعلانات سفارشی بسیار تحمیل کننده می شوند؟ یا جزء ترکیبی کامل با مشارکت اپلیکیشن هستند – وقتی بامضایقه استفاده شوند؟

اعلانات شخصی سفارشی موبایل مطابق با یک بررسی اخیر توسط Blueshift افزایش ۲۷۷۰ درصدی را در مشارکت درمقایسه با اعلانات سفارشی کلی دریافت می کنند. کاربران امروزه توسعه ی موبایلی را مطالبه می کنند: علیرغم اعلان ها و تبلیغات بی پایان، اطلاعات مرتبط با موقعیت، محل و عادات شخصی را می خواهند.

بدین علت، کارآفرینان با بازیکنان بزرگی همچون فیس بوک عمیق تر شدن در مسابقه ی شخصی شدن پیام ها برای کشف چگونگی احساس کاربرانی که ارتباط شخصی و مداوم با اپلیکیشن ها دارند تقلامی کنند. روزهای راه اندازی موفقیت آمیز درست اولین نبرد در جنگ برای پیروزی کاربران تکرارشونده هستند و غالباً کمپانی ها خط صاف مشارکت شان را پیرامون یک ماه پس از انتشار مشاهده می کنند.

نظربه اینکه هر کاربر دوجین- اگر نه صدها- اپلیکیشن روی دستگاهش دارد، کمپین های اعلان استراتژیک می توانند تفاوتی را بین موفقیت طولانی مدت و مسیر سریع تا ابهام (گمنامی) ایجادکنند. سوال این است بهترین راه برای خلق چنین کمپینی چیست؟

برای حفظ مشارکت کاربران اعلانات را بصورت شخصی نگهدارید.

کاربران تکرارشونده در کانون هر محصول موبایل هستند. آنها درآمد را جلومی برند و ارزش سرمایه گذاران محسوب می شوند. حتی مهمترآن است که کاربران تکرارشونده معمولاً به حامیان برند با توصیه ی فواید یک اپلیکیشن به دوستان و کمک به ساخت یک مبنای کاربری طولانی مدت و دوررس مبدل می شوند.

وقتی مشارکت کاربر شروع به پرچم نشان دادن می کند، مراحل ذیل می توانند آنها را – با عرضه ی شانس به مشتریان برای کشف دوباره ی چرایی دانلود اپلیکیشن در اولین محل به جدول برگردانند:

درک فرایند کاربر:

هر کمپانی از آنچه اپلیکیشن انجام می دهد آگاهی دارد اما جریان کاربر شاخص پس از اولین اکتشاف چگونه به نظرمی رسد؟ پس ازاینکه افراد اکانت شان را تنظیم می کنند و با هدایت نرم افزار وقت صرف می کنند، چگونه از اپلیکیشن برای ایجاد زندگی بهتر استفاده می کنند؟ نظربه اینکه ۲۳ درصد کاربران یک اپلیکیشن را پس از یکبار استفاده رهامی کنند، درک اینکه ۷۷ درصد باقیمانده از آن بریک مبنای منظم چه می خواهند برای تداوم موفقیت بحرانی است.

شناسایی نقاط تماس:

محل و زمانی که کاربران با اپلیکیشن یا دستگاه تعامل دارند و بهترین فرصت ها برای یادآوری آنها برای مشارکت کجا هستند؟

فروشگاه اپلیکیشن ها باید انباره کارت اعتباری و فهرست های دلخواهی داشته باشند که فرصت هایی را برای باقیمانده ها و فروش ها خلق خواهند کرد. اپلیکیشن های اجتماعی باید فعالیت دوستان را به کاربران اعلام کنند. بازی ها می توانند پاداش ها، چالش ها و رویدادهای ویژه را عرضه کنند. درنظرگرفتن مزیت اطلاعاتی داوطلب کاربران یکی از ساده ترین راه ها است برای درک اینکه آن کاربران چه می خواهند و اعلانات مربوطه را ارائه کنند.

تفکر پیرامون تلفن:

اعلانات شخصی استاندارد OS مهم هستند اما درآمدهای چندگانه برای رسیدن به کاربران وجود دارند. ایمیل ها و اعلانات ساعت هوشمند هم می توانند نقش لاینفک در حفظ مشارکت کاربران ایفاکنند. اشباع کاربران با اعلانات از همه ی جنبه ها بعنوان مزاحمت تحقق می یابد اما یادآوری کننده های چندکانالی با یک تماس ظریف تفاوت چشمگیری را در حفظ تعداد ایجادمی کنند.

نقطه ی شیرین فراوانی اعلان را بیابید: اعلانات شخصی همانند هر رژیم بازاریابی، مستلزم توازن هستند. افراد اعلانات شخصی بسیار کم را فراموش می کنند اما وقتی اعلانات بسیار وجود دارند، ازکارخواهد انداخت یا آنها را حذف می کنند. تعداد اعلانات قابل قبول به اپلیکیشن بستگی دارد اما ظاهراً کاربران به بهترین اعلانات بصورت هفتگی پاسخ می دهند بجای روزانه یا ماهانه. یک رویکرد تکرارشونده غالباً به بهترین نحو برای دستیابی به این توازن کارمی کند، لذا بسیاری از کمپانی ها پس از راه اندازی شان با کم شروع می کنند و برای حفظ بازگشت کاربران به آهستگی بالامی برند.

حفظ هوشمند اعلانات:

یک شخص با ۵۰۰ دوست در یک اپلیکیشن اجتماعی احتمالاً به هشدار اعلان شخصی در هر زمانی تمایلی ندارد. اعلاناتی که با شرایط هر کاربر سازگارمی شوند، چنین فعالیت اخیر یا یک فقدان وابسته به آن در حفظ علاقه بدون مغلوب شدن موثرتر هستند. کمپانی هایی که متریک های موبایلی بهتری را درخصوص فعالیت کاربر دنبال می کنند به ارائه ی اعلانات هوشمندتر تمایل بیشتری دارند و برگشت کاربران را حفظ می کنند.

کاربران تلفن هوشمند محدوده های زمانی کمتری دارند اما با یادآوری کننده های درست در جای درست نباید تا ابد باقی بمانند. کمپانی ها با صرف زمان بیشتر برای درک، تجربه ی کاربرد و ارائه ی مربوطه ی اعلانات بموقع می توانند اپلیکیشن های مرتبط طولانی تر را حفظ کنند و کاربرانی را برمی گردانند که که دیگری توجهی نداشتند.

منبع: تدبیر فردا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 1 =