با سلام

به صفحه آزمون دانش پذیری سیستم آموزشی پیشگامان کاریزما خوش آمدید.

مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد. و بلافاصله بعد از اتمام زمان صفحه آزمون بسته خواهد شد.

حتما مشخصات خود را ابتدا وارد کنید.


هر سوال 2 نمره دارد. سوالات نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
1. جهت تشخیص این مدل دروغگو، نمی توان تنها به دانستن و تشخیص از راه زبان بدن اکتفا کرد:
2. گشاده‌رو نبودن در هنگام برقراری ارتباط چه پیامی به فرد مقابل القا می‌کند؟
3. کدام مورد به امنیت پیج اینستاگرام مربوط نمی‌شود؟


4. چند درصد اطلاعات از طریق چشم،گوش و سایر حواس به فرد وارد می شود؟


5. کدام مورد جزو رازهای افزایش عملکرد به حساب نمی آید؟
6. ............... و ............... به شدت در ارتباط موثر و ایجاد صمیمیت تاثیرگذار است.


7. نرم افزار بدن کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟


8. برای انتخاب موضوع پیج اینستاگرام کدام یک از موارد زیر می‌تواند مفید باشد؟
9. در شخصیت شناسی اناگرام، چرا تیپ هفت، تنوع طلب نامیده می شود؟
10. کدام یک از مهارت‌های زیر پیچیده و دشوار است؟


11. کدام یک از موارد زیر باعث میشود در ارتباطات محبوب‌تر جلوه کنیم؟
12. یکی از بدترین روش‌ها برای افزایش فالوور در اینستاگرام چیست؟
13. کدام مورد مربوط به کنترل موقعیت ها در مذاکره می باشد؟


14. -بهترین روش برای ایجاد اعتماد در فروش با افرادی که نمیشناسیم کدام یک می باشد؟


15. استراحت ................ جزو انواع استراحت جهت افزایش عملکرد به حساب نمی آید؟
16. در قیف فروش در کدام مرحله، کمترین مخاطب را نسبت به مراحل دیگر خواهیم داشت؟
17. متیو کلی : " اقدامات کوچک که درطول زندگی انجام می دهید و (به ترتیب) تبدیل به ....... می شود.


18. بهترین تعریف فروش حرفه ای کدام است؟


19. به چه دلیل گوش کردن به موسیقی هنگام مطالعه توصیه نمی شود؟


20. ین عبارت " میزان سرعت کالم یک فرد " تعریف کدام گزینه است؟


21. در هنگام مطالعه کدام یک از مراحل زیر باعث قلاب شدن مطالب به ذهن می شود؟


22. در شخصیت شناسی اناگرام کدام تیپ شخصیتی نیازهای دیگران را به نیاز خود ترجیح می‌دهد؟


23. اولین تماس چشمی را در سخنرانی با کسی برقرار می کنید که به نظر شما.......................است.


24. برای آنکه حرفتان را در جهت دلخواه پیش ببرید نیازمند کدام یک از موارد زیر هستید؟
25. برای کنترل پیام‌‌‌های غیرشفاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان آگاهی از کدام مهارت‌های زیر ضروری است؟


26. کدام یک از روش های جدید و حرفه ای پرزنتیش و ارائه نمی باشد؟


27. به طور کلی ارتباطات انسانی برکدام یک از اصول زیر استوار است؟


28. در مبحث شخصیت شناسی، منظور از شخصیت غالب یک فرد این است که:


29. کدام یک در خصوص داستان سرایی برای فروش صحیح نیست؟


30. بیش از ............... وزن بدن یک فرد بالغ از آب تشکیل شده و در طول روز باید حداقل ........... آب سالم و تمیز بنوشیم.
31. چند درصد افراد جمعیت را از افراد برونگرا تشکیل می‌دهند؟


32. کدام یک از موارد ذیل در بوم کسب و کار جای ندارد؟
33. گام نخست در ارتباطات چیست؟


34. در مبحث افزایش عملکرد، کدام مورد مانع شارژ انرژی فیزیکی می شود؟
35. برای یک سخنرانی خوب چه پارامتری از همه لازم تر است؟


36. سخنرانی ای موثر است که ......


37. کدام گزینه صحیح است؟


38. با انجام آزمون شخصیت شناسی DISC می توانید توانایی خود و دیگران را بسنجید و مطمئن شوید، چه کسانی مناسب .............. و............... با شما هستند.


39. منظور از دو بال در شخصیت شناسی انیاگرام چیست؟
40. گوش کردن واقعی محتاج ............... است