مدرسه کسب و کار کاریزما
آموزش بازاریابی | آموزش کسب و کار | کسب ثروت
مرور رده

مدیریت و رهبری

۲۲ صفتی که یک رهبری ماهر را شکل خواهند داد-بخش اول

۲۲ صفتی که یک رهبری ماهر را شکل خواهند داد-بخش اول 1. تمرکز  ؛گفته شده است که رهبران تصمیمات مهم اما ناخوشایندی را اتخاذ می‌کند. این مشخصا بخشی از حقیقت است، اما به نظر بنده بر روی اهمیت 'تمرکز' تاکید دارد.  برای اینکه رهبر خوبی باشید نمی…
ادامه مطلب ...