۵ راز بازاریابی که مدرسان به شما نمی گویند

تبدیل ایده به کسب و کار

محتوای این کتاب

  • راز اصلی کسب ثروت از بازاریابی

 

 

مولف کیست؟

علی جاوید