آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

[wcas-search-form]
registered

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

courses 1

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

minutes1 1

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
28
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دوره رایگان اکسیژن
67%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدرسان کاریزما
29%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مدرسان کاریزما
24%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
1
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند ۱۱

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
28
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دوره رایگان اکسیژن
67%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
5
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدرسان کاریزما
29%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مدرسان کاریزما
24%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
1
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مجله استادیار

مجله