. دوره کسب و کار ثروت ساز 7X به ارز 990.000 تومان را رایگان دانلود کنید. ثبت نام رایگان
0
0

ثبت اطلاعات اعضای پیشگامان کاریزما

با سلام

اگر شما از اعضای سامانه پیشگامان کاریزما هستید لازم است فرم زیر را با دقت و بصورت کامل تکمیل کنید.


برای مثال 1360/12/12

شماره شبا 24 عدد بوده و اول آن IR قرار دارد.