بایگانی برچسب: انگیزه داشتن

انگیزش و انگیزه داشتن، محرک و سوختی نهادین از درون شما

انگیزش (motivation) یا همان انگیزه داشتن در لغت به معنای تحرک و ترغیب است و در این مقاله منظور همان رغبت و میل انجام کار است.
به جرات می توان گفت برای انجام بسیاری از کار ها بیش از هر چیز ابتدا نیاز به انگیزه است.