بایگانی برچسب: اول بودن

شماره یک بودن ، چرا شما در زندگی و کسب و کار شماره یک نیستید؟!

شماره یک بودن در زندگی و یا در محل کار از جمله دغدغه های خیلی از افراد است. اگر شماره یک نیستید، به خاطر این است که برنامه ریزی نشده اید که این طور باشید!