بایگانی برچسب: ایده ها

ایده ها و راه حل ها، چگونه ایده ها و راه حل های زیاد مطرح کنیم؟

ایده ها موجودات شگفت انگیزی هستند، ممکن است نا خود آگاه به ذهن انسان سرا زیر شوند و در نهایت منجر به راه حل مشکلی بزرگ یا ثبت اختراع و نوآوری منحصر به فرد و خارق العاده گردند.