بایگانی برچسب: تصمیم گیری

چند روش برای تصمیم گیری ، شما با چه روش هایی تصمیم گیری می کنید؟

چند روش برای تصمیم گیری می شناسید؟ آیا شده تا به حال به این فکر کنید که برای تصمیم گیری های جزئی و بزرگ زندگی خود از چه روش هایی استفاده می کنید؟

ایده های گنگ و مبهم ، بر خلاف ظاهر می توانند بسیار مفید باشد

ایده های گنگ و مبهم در نگاه نخست به نظر کسل کننده و زاییده تفکرات و تخیلات ذهن خسته ما هستند که از روزمرگی و کار زیاد دیگر رمقی ندارد.

اما واقعیت چیزی دیگری است. ایده های گنگ و مبهم فقط از ذهن خسته و بی تاب تراوش نمی شود. همان طور که موقع درست اندیشیدن ایده های بکر و ناب به ذهن خطور می کند ممکن است ایده های گنگ و مبهم نیز وارد جریان سیلاب فکری ما شوند.