بایگانی برچسب: شکست

اعتقادات و باورهایی که مانع از موفقیت می شوند (۷ اعتقاد اشتباه)

اعتقادات و باور ها بخش بزرگی از زندگی هر انسانی را تشکیل می دهد. بسیاری از از افراد ممکن است اعتقادات محکم و استواری نسبت به برخی مسائل داشته باشند و همین طور برخی دیگر دارای باور هایی متعادل تر و شک برانگیز تر باشند.

این اعتقادات می تواند شامل مسائل مذهبی تا دیگر مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی مسائل اقتصادی و روزمره انسانی باشند.

هیچ انسان عاقل و بالغی را نمی توان یافت که معتقد به رفتار، سنت و یا آیین و مذهبی نباشد، حتی آنان که مدعی رها بودن از هر آیین و اعتقادی هستند خود به این معتقدند که نباید اعتقادات خاصی داشته باشند!

قوی و انعطاف پذیر بودن در زندگی و مقابله با مسائل – بخش ۲

چگونه در زندگی و در مقابله با مسائل قوی و انعطاف پذیر باشیم (بخش دوم) قوی و انعطاف پذیر ی، […]

قوی و انعطاف پذیر بودن در زندگی و مقابله با مسائل – بخش ۱

چگونه در زندگی و در مقابله با مسائل قوی و انعطاف پذیر باشیم قوی و انعطاف پذیر ، دو صفتی […]