بایگانی برچسب: موفقیت در کسب و کار و زندگی

نظرات مخالف و منفی ، چرا شما باید در کسب و کار هر نظر منفی را پاسخ دهید؟!

نظرات مخالف و منفی هم چون زلزله همیشه احتمال دارند بر سرمان نازل شوند. پس فرار کردن معنایی ندارد، مخصوصا زمانی که در راس مدیر یک کسب و کار در حال فعالیت باشید و یا به واسطه شغلی که دارید با اقشار مختلف جامعه زیاد در ارتباط باشید.

زندگی در لحظه ، آیا می توانید تمام و کمال در لحظه زندگی کنید؟

از زندگی در لحظه چه می دانید؟ به طور خلاصه زندگی در لحظه یعنی قدرت تمرکز بالا و تسلط بر ذهن در هر زمان و مکان! در لحظه زندگی کردن یک هنر است، هنری که با به کار گیری آن می توانید افکار مثبت و منفی خود را تحت کنترل درآورید و این شما هستید که می توانید حاکم بر ذهن خود باشید

شماره یک بودن ، چرا شما در زندگی و کسب و کار شماره یک نیستید؟!

شماره یک بودن در زندگی و یا در محل کار از جمله دغدغه های خیلی از افراد است. اگر شماره یک نیستید، به خاطر این است که برنامه ریزی نشده اید که این طور باشید!

موفقیت در کسب و کار و زندگی ، ده کاری که باید حتما انجام دهیم (بخش ۳)

بخش سوم و پایانی از سری مقالات موفقیت در کسب و کار و زندگی بخش اول بخش دوم موفقیت در […]

موفقیت در کسب و کار و زندگی ، ده کاری که باید حتما انجام دهیم (بخش ۲)

موفقیت در کسب و کار و زندگی ، نیازمند به دانش و آگاهی و کسب تجربه دارد. در این مقاله […]

موفقیت در کسب و کار و زندگی ، ده کاری که باید حتما انجام دهیم (بخش ۱)

موفقیت در کسب و کار و زندگی ، نیازمند به دانش و آگاهی و کسب تجربه دارد. در این مقاله […]