بایگانی برچسب: هدف های زندگی

هدف ها،سه دلیل متداول که مانع از رسیدن به هدف های مان می شوند

هدف های زندگی، از جمله انگیزه های ما برای خوب زیستن هستند، هر انسانی برای خود و آینده خود اهدافی دارد که در صورت دست یابی به آن ها موجب خوشحالی و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی می گردد.

بحث شناسایی و برگزیدن هدف های خوب و برجسته خود به تنهایی کتابی قطور می شود و در این مقاله مورد بحث نیست. اما اینکه دلایلی در زندگی ممکن است مانع از رسیدن افراد به اهداف خود شوند شاید به تنهایی مبحث مهمی است.

شاید شما از از جمله آن افرادی هستید که با وجود توجه و ممارست فراوان برای تک تک اهداف می جنگید ولی در نهایت با موانع نا امید کننده ای رو به رو می شوید.