بایگانی برچسب: negative thoughts

افکار منفی را به تصدیق ها مبدل نکنید! (اعتماد و عزت نفس)

افکار منفی (negative thoughts) همواره ممکن است بروز کند. فرقی نمی کند که در چه وضعیت روانی قرار دارید و آیا الان تحمکل پذیرش و دریافت فشار های بیشتر را دارید یا نه. در واقع بهتر است همواره آمادگی برای دریافت پالس های منفی از طرف ذهن خود را داشته باشید، در این صورت افکار منفی همچون هر پدیده طبیعیِ غیر مخرب، بی هیچ مشکلی جزئی از زندگی خواهد شد.